Responsabilitate de Mediu

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 

Informatia de mediu (text actualizat la data 1 Aprilie 2021)


GRUP PETROL MARIN S.A. desfasoara, la sediul secundar din oras Navodari, Bulevardul Mamaia Nord nr.145, judetul Constanta, urmatoarea activitate autorizata din punct de vedere al protectiei mediului (Autorizatia de mediu nr.265/10.11.2020): Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere. Activitatea cu impact semnificativ asupra mediului, este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului, implementata si certificata printr-un sistem de management de mediu ISO 14001:2015.

 

Principiul care sta la baza acestei activitati sunt:

- principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase.

Politica in domeniul protectiei mediului inconjurator este implementata in cadrul organizatiei si formeaza fundamentul Sistemului de Management Integrat, fiind cunoscuta si aplicata, impreuna cu procedurile corespunzatoare fiecarei activitati, de tot personalul din cadrul organizatiei. Politica este afisata in locurile publice din organizatie, precum si pe site-ul companiei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta la dispozitia partilor interesate.

 

Informatiile privind respectarea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati sunt afisate trimestrial pe pagina de web a societatii, in scopul informarii corecte a publicului.

 

Monitorizarea mediului

Buletinele de analiza pentru apele uzate menajere pentru indicatorii: pH, CCOCr, CBO5, MTS, SET conform NTPA 002/2005 se intocmesc o singura data in sezonul estival.

Buletinele de analiza la noxele evacuate de la centralele termice se intocmesc la solicitarea Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

Determinarile de zgomot conform STAS 10009/1988 se efectueaza la orice solicitare a Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

Pana la acest moment, valorile indicatorilor fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, se incadreaza in valorile normale si nu au un impact negativ asupra mediului inconjurator.

Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente.

Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul fonic, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.

GRUP PETROL MARIN S.A. respecta prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Starea elementelor de mediu

Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, precum si interactiunea dintre aceste elemente, nu au fost afectate ca urmare a activitatii desfasurate.

 

Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor

Deseurile produse sunt: deseuri menajere si deseuri reciclabile.

Deseurile menajere sunt stocate temporar prin depozitarea in pubele inscriptionate, iar deseurile reciclabile prin depozitarea in spatii special amenajate. Organizatia asigura un numar suficient de pubele destinate depozitarii selective a deseurilor in vederea valorificarii lor. Toti recipientii sunt marcati cu codurile deseurilor in mod vizibil, lizibil si durabil.

Deseurile menajere sunt preluate de catre serviciul de salubrizare local.

Deseurile reciclabile sunt predate catre agenti economici autorizati pentru valorificare.

Transportul deseurilor se efectueaza de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Rapoartele de gestiune a deseurilor se intocmesc lunar si se transmit anual, pana la data de 31 martie pentru anul calendaristic anterior de functionare. Aceste rapoarte includ datele necesare pentru toate deseurile generate.

Ambalajele folosite si rezultate sunt deseuri de ambalaje, iar modul de gospodarire a acestora (valorificare) se realizeaza cu respectarea prevederilor HG 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Modul de gestionare a substantelor si preparatelor periculoase

GRUP PETROL MARIN S.A. nu utilizeaza substante si preparate periculoase la acest punct de lucru.

 

Conformarea cu legislatia

Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare in vigoare, se face de catre autoritatile competente de protectie a mediului.

Verificarea conformarii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu se face periodic de catre organismul de certificare.

Verificarea conformarii cu cerintele contractuale ale beneficiarilor se face prin audituri interne si de terta parte.

 

Program de conformare
Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.