Responsabilitate de Mediu

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 

Informatia de mediu (text actualizat la data 1 Aprilie 2021)


GRUP PETROL MARIN S.A. desfasoara, la sediul secundar din municipiul Constanta, str. Industriala nr.9, judetul Constanta, urmatoarele activitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului: Fabricare mobila pentru birouri si magazine; Fabricare mobila pentru bucatarii; Fabricare saltele si somiere; Fabricare mobila n.c.a. Pentru desfasurarea acestor activitati, GRUP PETROL MARIN S.A. detine Autorizatia de mediu nr.149/01.08.2019. Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, sunt reglementate din punct de vedere al protectiei mediului, implementate si certificate printr-un sistem de management de mediu ISO 14001:2015.

 

Principiile care stau la baza acestor activitati sunt:

- principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
- principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
- principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Politica in domeniul protectiei mediului inconjurator este implementata in cadrul organizatiei si formeaza fundamentul Sistemului de Management Integrat, fiind cunoscuta si aplicata, impreuna cu procedurile corespunzatoare fiecarei activitati, de tot personalul din cadrul organizatiei. Politica este afisata in locurile publice din organizatie, precum si pe site-ul companiei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta la dispozitia partilor interesate.

 

Informatiile privind respectarea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati sunt afisate trimestrial pe pagina de web a societatii, in scopul informarii corecte a publicului.

 

Monitorizarea mediului

Buletinele de analiza pentru apele uzate menajere pentru indicatorii: pH, CCOCr, CBO5, MTS, SET conform NTPA 002/2005 se intocmesc inainte de fiecare vidanjare.

Buletinele de analiza pentru pulberi sedimentabile se intocmesc anual, cu respectarea STAS 12574/1987.

Buletinele de analiza pentru pulberi totale in suspensie se intocmesc semestrial.

Buletinele pentru determinarea nivelului de zgomot conform STAS nr.10.009/1988 se intocmesc la solicitarea APM Constanta.

Buletinele de analiza pentru: pulberi, SOx, NOx, CO, pentru emisiile provenite de la centrala termica, se intocmesc la solicitarea APM Constanta, in conformitate cu Legea nr.104/2011 si Ordinul nr.462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare.

Buletinele de analiza pentru emisiile de compusi organici volatili (COV) se intocmesc anual, in luna emiterii autorizatiei de mediu, in conformitate cu Legea nr.104/2011 si Ordinul nr.462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana la acest moment, valorile indicatorilor fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, se incadreaza in valorile normale si nu au un impact negativ asupra mediului inconjurator.

 

Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente.

Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.

Starea elementelor de mediu

Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, precum si interactiunea dintre aceste elemente, nu au fost afectate ca urmare a activitatii desfasurate.

 

Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor

Deseurile produse sunt: deseuri menajere, deseuri de rumegus si resturi de lemn, deseuri ambalaje (hartie-carton), ambalaje de materiale plastice, deseuri de adezivi si cleiuri altele decat cele specificate, deseuri ambalaje vopsea.

Deseurile se stocheaza temporar dupa cum urmeaza: deseurile menajere se depoziteaza intr-o pubela, deseurile de rumegus si resturi de lemn se depoziteaza in saci, deseurile de adezivi se depoziteaza in recipienti speciali, deseurile de ambalaje se depoziteaza in spatii special amenajate. Toti recipientii sunt marcati cu codurile deseurilor in mod vizibil, lizibil si durabil.

Deseurile generate se predau catre operatori economici autorizati, in conformitate cu Legea nr.211/2011 republicata.

Deseurile de rumegus si lemn sunt utilizate drept combustibil la centrala termica.

Transportul deseurilor se efectueaza de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Rapoartele de gestiune a deseurilor se intocmesc lunar si se transmit anual, pana la data de 31 martie pentru anul calendaristic anterior de functionare. Aceste rapoarte includ datele necesare pentru toate deseurile generate.

Ambalajele folosite si rezultate sunt ambalaje de hartie-carton, plastic, cutii metalice, iar modul de gospodarire a acestora (valorificare) se realizeaza cu respectarea prevederilor HG 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Modul de gestionare a substantelor si preparatelor periculoase

Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati): diluant si bait – cantitati variabile; lac si adezivi – cca. 1,5 t/an. Aceste substante sunt utilizate pentru finisarea elementelor din lemn.

Ambalarea se efectueaza de catre producatori autorizati conform legislatiei in vigoare, iar transportul acestor substante se realizeaza de catre societati autorizate conform legislatiei in vigoare. Substantele si preparatele periculoase se depoziteaza intr-o magazine special amenajata, cu acces restrictionat.

Ambalajele metalice reciclabile provenite de la diluant, bait, lac si adezivi se predau catre societati autorizate pentru valorificarea acestora.

Procedurile de manipulare / gestionare / interventie se realizeaza in conformitate cu fisele tehnice de securitate ale substantelor chimice periculoase utilizate.

Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.360/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru a nu afecta starea elementelor si a factorilor de mediu, punctul de lucru este dotat corespunzator, este elaborat un plan de interventie in caz de poluare accidentala, sunt asigurate produse absorbante si de neutralizare. In caz de poluare, se pot executa interventii in conformitate cu fisele tehnice ale produselor utilizate. In acest sens, se fac exercitii periodice cu personalul de la punctul de lucru.

 

Conformarea cu legislatia

Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare in vigoare, se face de catre autoritatile competente de protectie a mediului.

Verificarea conformarii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu se face periodic de catre organismul de certificare.

Verificarea conformarii cu cerintele contractuale ale beneficiarilor se face prin audituri interne si de terta parte.

 

Program de conformare
Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.